Chính sách bảo mật

Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư của SHOP CÔNG CỤ là không cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Sử dụng các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn.

1. Mục đích của chính sách riêng tư

Các thông tin thu thập thông qua SHOP CÔNG CỤ sẽ giúp chúng tôi:

 • Giải đáp thắc mắc khách hàng
 • Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của SHOP CÔNG CỤ

2. Phạm vi thu thập thông tin

 • Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, SHOP CÔNG CỤ sẽ được lưu trữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được SHOP CÔNG CỤ thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba, và chỉ công khai, cung cấp trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước.
 • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại SHOP CÔNG CỤ, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, Địa chỉ,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. SHOP CÔNG CỤ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến SHOP CÔNG CỤ. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website SHOP CÔNG CỤ, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Căn cứ vào đơn hàng, chúng tôi sẽ hủy/ hoặc tạm ngưng quyền đăng nhập mà không cần thông báo trước đối với Tài khoản của khách hàng không giao dịch/ hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong vòng 90 (chín mươi) ngày.
 • Đơn hàng được lưu trữ đến 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Đơn hàng có xác định Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ từ hệ thống dữ liệu website của chúng tôi. Hoặc những Đơn hàng sẽ được hủy ngay khỏi hệ thống website của chúng tôi trong những trường hợp chúng tôi xác định Đơn hàng không hợp lệ hoặc khách hàng yêu cầu hủy.
 • Tuy nhiên đối với những Đơn hàng có khiếu nại, khiếu kiện chưa được thống nhất/ hoặc những đơn hàng chưa hoàn thành dịch vụ thì được lưu trữ cho đến khi Đơn hàng đã hoàn thành/ kết thúc thời hạn giao dịch.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Chính sách riêng tư của chúng tôi là không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng.
 • Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin cho các bên thứ 3 mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi nhằm mục đích phục vụ cho khách hàng tốt hơn.
 • Chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.
 • Chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân.
 • Dữ liệu khách hàng của SHOP CÔNG CỤ có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

5. Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Tên cửa hàng: Shop Công Cụ
 • Website cửa hàng: shopcongcu.com
 • Địa chỉ cửa hàng: (5C Đường số 9) 998 Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Q.9, TP.HCM
 • Số điện thoại cửa hàng: 093 206 3564
 • Email cửa hàng: shopcongcu.help@gmail.com
 • Tên đơn vị cung cấp hosting và tên miền: mắt bảo
 • Website đơn vị cung cấp hosting và tên miền: matbao.net

6. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng có thể truy cập vào Website cửa hàng shopcongcu.com
 • Tiếp tục truy cập vào mục Tài khoản shopcongcu.com/tai-khoan
 • Khách hàng đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
 • Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể xem và chỉnh sửa thông tin của mình tại mục Thông tin tài khoản shopcongcu.com/tai-khoan/edit-account