CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

(Áp dụng cho tất cả các khách hàng mua tại shop công cụ)

1. Miễn phí vận chuyển (xem chi tiết)

2. Mua nhiều giảm sâu (xem chi tiết)

3. Khách hàng thân thiết (xem chi tiết)