BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TỰ ĐỘNG – AVR

Tổng quan về Bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVR) cho máy phát điện.

1. Bộ điều chỉnh điện áp tự động (AVR) là gì?

 • Bộ tự động điều chỉnh điện áp, tần số tự động (Automatic Voltage Regulator – AVR) trong các máy phát điện.
 • Là một phần đóng vai trò quan trọng của mỗi máy phát hoặc hệ thống tổ máy phát điện.
 • Nếu mất tính năng tự động điều chỉnh này thì chất lượng điện cung cấp (điện áp và tần số) không đáp ứng được yêu cầu khắt khe của hệ thống thiết bị.

2. Chức năng của bộ AVR máy phát điện hay còn gọi là bộ tự điều chỉnh điện áp

a/ Điều chỉnh điện áp máy phát điện

 • Với chức năng này bộ AVR nó có thể tiến hành theo dõi điện áp đầu ra của máy phát điện công nghiệp.
 • Đồng thời so sánh với một điện áp tham chiếu.

b/ Giới hạn tỉ số điện áp

 • Khi máy phát điện được khởi động bộ điều chỉnh điện áp tự động sẽ có khuynh hướng tăng dòng kích thích lên sao cho đủ điện áp đầu ra như tham chiếu theo giá trị đặt hoặc điện áp lưới.
 • Đồng thời bộ điều chỉnh điện áp tự động cũng phải luôn theo dõi tỷ số này để điều chỉnh dòng kích thích cho phù hợp, mặc dù điện áp máy phát chưa đạt đến điện áp tham chiếu.

c/ Điều khiển công suất vô công của máy phát điện

 • Ngoài việc theo dõi và điều khiển điện áp, còn phải theo dõi và điều khiển dòng điện vô công có thể hiểu là điều khiển dòng kích thích khi công suất vô công và điện áp lưới có sự thay đổi
 • Sao cho mối liên hệ giữa điện áp máy phát, điện áp lưới và công suất vô công phải là mối liên hệ hợp lý.

d/ Bù trừ điện áp suy giảm trên đường dây

 • Muốn giảm bớt tác hại của hệ thống do qúa trình vận hành máy phát điện gây ra.
 • Do Bộ điều áp phải dự đoán được khả năng sụt giảm của đường dây, và tạo ra điện áp bù trừ cho độ sụt giảm đó.
 • Bộ AVR máy phát điện không phụ thuộc vào tần số, chỉ trừ khi nào thấp hơn ngưỡng cho phép thì nó sẽ cắt giảm kích từ đầu ra bảo vệ cho AVR và đầu phát an toàn.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời