Chính sách riêng tư

Chính sách bảo mật

Chính sách này giải thích cách ShopCongcu xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng di động của họ.

ShopCongcu thu thập thông tin gì?

ShopCongcu thu thập nhiều loại thông tin cá nhân, bao gồm:

 • Thông tin cơ bản như tên, ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
 • Dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin sức khỏe (nếu có).
 • Thông tin về hoạt động của bạn trên trang web hoặc ứng dụng của ShopCongcu, bao gồm những gì bạn duyệt và cách bạn tương tác với nền tảng.

ShopCongcu thu thập thông tin của bạn như thế nào?

ShopCongcu thu thập thông tin của bạn thông qua một số phương pháp:

 • Trực tiếp từ bạn, khi bạn đăng ký tài khoản hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web hoặc ứng dụng của họ.
 • Thông qua tương tác với đại diện dịch vụ khách hàng của họ, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại, email hoặc trò chuyện.
 • Từ cookie được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của họ.
 • Từ bên thứ ba, với sự cho phép của bạn, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội hoặc bộ xử lý thanh toán.

Tại sao ShopCongcu thu thập thông tin của bạn?

ShopCongcu sử dụng thông tin của bạn cho một số lý do:

 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của họ.
 • Cải thiện và cá nhân hóa dịch vụ của họ.
 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ người dùng khỏi bị tổn hại.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

ShopCongcu giữ an toàn cho thông tin của bạn như thế nào?

ShopCongcu sử dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để bảo vệ dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng không thể đảm bảo rằng việc truyền dữ liệu nào hoàn toàn an toàn.

Quyền của bạn là gì?

Bạn có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

 • Bạn có thể truy cập và cập nhật dữ liệu của mình.
 • Bạn có thể yêu cầu ShopCongcu xóa thông tin của bạn.
 • Bạn có thể giới hạn cách ShopCongcu sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Bạn có thể phản đối cách ShopCongcu xử lý thông tin của bạn.

ShopCongcu nhấn mạnh rằng sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được nêu trong chính sách này và sẽ chỉ chia sẻ thông tin với các bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết.