Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của ShopCongcu, người dùng đồng ý với các điều khoản sau:

Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các dịch vụ được cung cấp trên ShopCongcu. Dữ liệu cá nhân là thông tin trong dạng điện tử, bao gồm ký hiệu, văn bản, số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự, liên quan đến một cá nhân cụ thể hoặc hỗ trợ trong việc xác định một cá nhân cụ thể.

1.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm thông tin đã được công khai hoặc bạn tự cung cấp.

Quá trình thu thập dữ liệu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

1.2. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, hiển thị quảng cáo và gửi email giới thiệu sự kiện của ShopCongcu.

1.3. Bảo mật dữ liệu

Tất cả thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp được quy định bởi pháp luật.

1.4. Cập nhật/Chỉnh sửa và Xóa dữ liệu

Bạn có quyền cập nhật/chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ qua zalo 0779167421

Vui lòng xem chi tiết chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Bản quyền và Thương hiệu

Tất cả nội dung và hình ảnh trên trang web và ứng dụng của ShopCongcu đều thuộc quyền sở hữu của ShopCongcu và được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ và các tài liệu liên quan.

Bất kỳ hành động sao chép, phân phối, xuất bản… bất kỳ nội dung, hình ảnh nào thuộc ShopCongcu vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ ShopCongcu đều vi phạm quyền sở hữu của ShopCongcu. ShopCongcu có quyền yêu cầu người sử dụng ngừng sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Miễn trừ trách nhiệm

Các trang web và ứng dụng của ShopCongcu có thể liên kết với nhiều trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng các liên kết này.

Người dùng có thể gặp quảng cáo từ bên thứ ba trên ShopCongcu. Mỗi nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.

Nội dung do Người dùng Cung cấp

Khi bạn gửi bài viết, bình luận hoặc bất kỳ nội dung nào cho chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng mà không giới hạn, miễn phí, có thể chuyển giao, vĩnh viễn toàn cầu để sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải; đồng thời cho phép các bên thứ ba sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải nội dung của bạn trên bất kỳ định dạng và nền tảng nào, hiện có hoặc sau này có thể phát minh.

Chúng tôi hoặc các bên thứ ba có thẩm quyền có thể chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định của chúng tôi hoặc của họ. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi và được chúng tôi hoặc bên thứ ba có thẩm quyền xuất bản.

Ứng dụng

Các “Điều khoản sử dụng” này áp dụng cho tất cả các ứng dụng của ShopCongcu.

Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này

ShopCongcu có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc loại bỏ bất kỳ điều khoản nào trong đây, cũng như thay đổi và/hoặc chấm dứt nội dung và tính năng của một phần hoặc toàn bộ các trang web và ứng dụng của ShopCongcu mà không cần thông báo trước cho người dùng. Vui lòng kiểm tra thường xuyên vì mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Việc tiếp tục truy cập vào các trang web và ứng dụng của ShopCongcu đồng nghĩa với việc bạn tiếp tục chấp nhận những điều khoản này.

Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về zalo 0779167421.